ป้ายไฟหน้าร้าน,รับทำป้ายโฆษณา,รับทำป้ายไวนิล,ป้ายไวนิล ราคาถูก,ป้ายชื่อบริษัท,ป้ายร้านค้า,ร้านป้ายอิงค์เจ็ท,ป้ายกัดกรด,ป้ายโรลอัพ,ป้ายสแตนดี้,ป้ายตัวอักษรโลหะ,ไฟนีออนดัด,ป้ายร้านอาหารสวย ๆ,พิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ท,ป้ายล้อเลื่อน

โทร"คลิ๊ก"

เรื่องง่ายที่ควรรู้เกี่ยวกับ...ภาษีป้ายปี2564

เรื่องสำคัญที่นักธุรกิจทุกคนควรรู้นอกเหนือจากการเสียภาษีที่เกิดจากรายได้ที่มาจากการประกอบกิจการแล้ว ยังมีภาษีป้ายที่จำเป็นต้องเสียด้วย โดยทั่วไปแล้วการประกอบกิจการส่วนมากมักมีป้ายติดประกาศอยู่หน้าร้านเพื่อแสดงชื่อหรือโฆษณาร้านให้ผู้คนที่ผ่านไปมาเกิดความสนใจ

 

ภาษีป้ายเรื่องง่ายที่ควรรู้ เรามาทำความรู้จักกับภาษีป้ายกันค่ะ

 

ภาษีป้ายคืออะไร ?

 

ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆ ได้แก่ ป้ายชื่อบริษัท ป้ายร้านค้า ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้

 

ดูอย่างไร ว่าป้ายของเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่?

 

ล่าสุดในปี 64นี้  มีการปรับอัตราภาษีป้ายใหม่ ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้น

 

คำนวณง่ายๆ โดยคิดจากเนื้อที่ของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน โดยเอาส่วนที่กว้างที่สุดมาคูณด้วยส่วนที่ยาวที่สุดของขอบเขตป้าย

 

โดยอัตราภาษีจะคิดจากประเภทของป้าย

 

1.  ป้ายที่มีเฉพาะตัวอักษรภาษาไทย  

 

(ก) อัตราป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่ได้ให้คิดอัตรา 10 บาทต่อ 500 ตารางเซ็นติเมตร    

(ข) อัตราป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่ไม่ได้ให้คิดอัตรา 5 บาทต่อ 500 ตารางเซ็นติเมตร

 

2.  ป้ายที่มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น

 

(ก) อัตราป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่ได้ให้คิดอัตรา 52 บาทต่อ 500 ตารางเซ็นติเมตร    

(ข) อัตราป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่ไม่ได้ให้คิดอัตรา 26 บาทต่อ 500 ตารางเซ็นติเมตร

 

3.  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรือมีบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

 

(ก) อัตราป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่ได้ให้คิดอัตรา 52 บาทต่อ 500 ตารางเซ็นติเมตร    

(ข) อัตราป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่ไม่ได้ให้คิดอัตรา 50 บาทต่อ 500 ตารางเซ็นติเมตร

 

การเสียภาษีป้ายต้องทำยังไง?

ยื่นแบบ ภ.ป.1 (แบบแสดงรายการภาษีป้าย) พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินการเรียกเก็บภาษีป้าย ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี 

 

เอกสารการยื่นเสียภาษี ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน 

5. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย

 

เราควรยื่นการเสียภาษีป้ายตอนไหน?

ภายในเดือนมกราคม - มีนาคมของทุกปี  ถ้าติดตั้งป้ายหลังเดือนมีนาคม ให้ยื่นภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ติดตั้งหรือแสดงป้าย

 

ควรชำระภาษีป้ายเมื่อไหร่?

ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่หรือจะชำระได้ทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถชำระได้ที่สำนักงานเขต หรือธนาคารกรุงไทย

 

ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายจะเป็นอะไรมั้ย ?

-  ถ้าเจ้าของป้ายไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ10 ของค่าภาษี

-  ถ้าไม่ยื่นภายในกำหนด แต่ยื่นก่อนที่จะได้รับใบเตือน ต้องเสียเงินเพิ่มเพียง 5% ของเงินที่ต้องเสียภาษี

 

โทษของการหลีกเลี่ยงภาษีป้าย?

-  ผู้ใดเจตนาไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000บาท

-  ผู้ใดหลีกเลี่ยงเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

สำหรับข้อมูลข้างต้นจะทำให้ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและใหม่ทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการเสียภาษีป้ายของกิจการที่ท่านกำลังประกอบอยู่ ซึ่งบริษัท เพรสทีจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการด้านงานป้ายทุกชนิด  รับทำป้ายโฆษณา ป้ายไฟหน้าร้าน ป้ายไวนิล ราคาถูก  เราใส่ใจในคุณภาพงานทุกชนิดโดยทีมงานมืออาชีพ

 

แหล่งที่มา :

http://www.phuketlocal.go.th/files/download/20190103095336sdmgh.pdf

 

http://download.rd.go.th/fileadmin/eMagazines/RD_Oct_Online_Single.pdf

Facebook

Email

บริษัท เพรสทีจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด​

ที่ตั้ง : 227 ซอยอ่อนนุช 40 ถนนสุขุมวิท
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250​

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105557012051

Copyright 2021 www.prestige-ads.com​